Thema

Trainingen

Thema

Zet nog even de puntjes op de i voordat je lekker onderuit gaat tijdens je vakantie. Dat gaat nu wel heel makkelijk, want onze taaltrainingen doe je nu gewoon online. Elke taaltraining kun je live, via Zoom, volgen. Verder is alles hetzelfde als op locatie: met een trainer, lesmateriaal en andere cursisten. Leer alles over Correct Nederlands, Helder Zakelijk Schrijven en Zakelijk Engels voor Officemanagers in onze virtual classroom. Zo begin je met een goed gevoel aan je vakantie!

Geef hier aan welke training je online wilt volgen en wij helpen je verder.

PS Zit je toch liever in een echte classroom? Dat kan natuurlijk ook nog steeds. Lees hier alles over onze trainingen.

Initiatief nemen en creatief denken en werken, dat zijn de vaardigheden die de administratief medewerker nodig heeft om het werk in de toekomst te kunnen blijven doen. CrossOver pleit voor meer inspraak van administratief personeel in het reilen en zeilen van organisaties.

Volgens de overheid moet Nederland digitaal koploper in de wereld worden. De grote digitalisering die al jaren gaande is, is aan de ene kant een mooie kans, maar er verdwijnen ook banen door. Binnen tien jaar verdwijnt het merendeel van de 1,2 miljoen administratieve functies. Digitalisering en robotisering gaan deze functies veranderen. De meeste administratieve functies worden geautomatiseerd. De receptioniste wordt een robot en de secretaresse wordt een app. Fijn vooruitzicht: je functie gaat verdwijnen en als je niets doet zit je de rest van je leven op de bank.

Wij vinden dat administratief medewerkers zelf het heft in eigen hand moeten nemen: zorg dat je de juiste vaardigheden hebt om om te kunnen gaan met de veranderingen en dat je actief meedenkt over jouw werk van de toekomst. Juist de mensen van wie functies verdwijnen moeten nú geprikkeld worden in hun eigen creativiteit en initiatief, want deze social skills zijn nodig voor het werk van de toekomst.

Daarom organiseert Project CrossOver sinds begin 2018 de Administratieve CrossOver: een traject waar management assistenten, secretaresses en financieel administratief ondersteuners van verschillende organisaties aan de slag gaan om te leren van elkaar. Gedurende drie dagen, bij drie verschillende bedrijven, kijken ze hoe ze hun werk slimmer en leuker kunnen maken en voorbereid zijn op het werk van de toekomst. Want wij geloven dat je samen meer kunt, en vooral ook meer leert dan alleen!

De administratieve CrossOver

In dit CrossOvertraject ga je samen met administratief medewerkers van verschillende organisaties aan de slag om te leren van elkaar. Je werkt drie dagen aan een belangrijk thema voor je vak én aan je eigen vaardigheden: zoals samenwerken, digitale skills, communiceren, projectmanagement en inventiviteit. Je leert om zelf aan te geven wat je nodig hebt om je werk zo optimaal mogelijk te blijven doen in tijden van digitalisering en robotisering én je gaat hierover het gesprek aan met je leidinggevende.

Wat kun je verwachten?

CrossOvertraject

Dag 1
Op de eerste dag komt er een inspirerende spreker die vertelt hoe het administratief werk verandert. Hoe kun jij voorbereid zijn op het werk van de toekomst? Je krijgt een workshop waarbij stil wordt gestaan bij de gevoelens die veranderend werk teweeg kan brengen en je maakt een talentenkaart over jouw vaardigheden van nu en de toekomst.

Dag 2
Op de tweede dag laat Deloitte vernieuwende administratieve tools zien die zij al gebruiken. Vervolgens ga je onderzoeken welke tools/technologieën jij kan inzetten in je eigen werk. Op basis hiervan maak je een handleiding over modern werken met praktische tips & tools voor jouw organisatie.

Dag 3
Op dag 3 leer je hoe je de opgedane kennis kan terugkoppelen naar je eigen bedrijf, zodat de kennis niet in een rapport in de la verdwijnt!

Heb jij zin om klaargestoomd te worden voor de toekomst?

Lees dan hier meer over de Administratieve CrossOver en schrijf je in.
Of neem contact op met programmamanager Marlous Roelofs voor meer informatie (marlous@projectcrossover.nl / 06-29020538)

Deadline inschrijvingen voor dit traject is 1 maart 2019. Kan je een dag niet of komt het momenteel even niet uit in verband met andere cursus? Laat ons je interesse sowieso weten en we houden je op de hoogte van toekomstige trajecten.

De afkorting BHV staat voor bedrijfshulpverlener. Letterlijk een persoon welke op het bedrijf hulp verleent in geval van nood. Maar wat doet een BHV’er nu eigenlijk, en is het hebben van bhv wettelijk verplicht? Je leest het hier.

Wat doet een BHV’er?

Een BHV’er is een gecertificeerde medewerker of werkgever die de leiding neemt in geval van nood. Zo verleent de BHV’er eerste hulp bij ongevallen, zet deze alles in werking om brand te bestrijden en verminderen en eventuele evacuatie in goede banen te lijden, en zorgt deze dat de gevolgen van ongevallen zoveel mogelijk beperkt worden. Zo wordt een gebroken been bijvoorbeeld gespalkt voordat de ambulance het overneemt, en worden kleine brandjes direct met brandblusser geblust. Daarnaast zijn de BHV’ers ook verantwoordelijk voor een stukje risicoanalyse. Is er een klein brandje geblust, dan moet er door de BHV’ers gekeken worden of de rest van het bedrijf risico loopt, en of er een evacuatie nodig is. Een BHV’er weet dus precies hoe hij of zij medewerkers veilig uit een gebouw kan begeleiden, hoe er gereanimeerd moet worden en kan hij of zij bijvoorbeeld verbanden aanleggen.

Scholing BHV personeel

De BHV cursus is beschikbaar voor ieder personeelslid. Er hoeft dus absoluut geen medische vooropleiding aanwezig te zijn. Iedere ‘leek’ kan omgeschoold worden tot gekwalificeerd BHV’er. De reeds gekwalificeerde BHV’ers moeten ook regelmatig een opfriscursus volgen om zeker te zijn dat zij alle handelingen nog onder de knie hebben. Ieder bedrijf moet er voor zorgen dat er voldoende BHV’ers aanwezig zijn. Deze BHV’ers moeten op hun tijd, terug kunnen vallen op het noodplan van het bedrijf. Hier vinden zij bijvoorbeeld vluchtroutes, locaties van AED’s en eventuele brandblussers op terug. Op deze manier kunnen zij, met hun scholing, de juiste hulp verlenen.

Wettelijke verplichtingen

Iedere werkgever is wettelijk verplicht om de bedrijfsrisico’s in kaart te brengen middels een RI&E. Als onderdeel van deze RI&E is BHV in heel Nederland een verplichting. Niet alleen moet de werkgever zelf BHV gekwalificeerd zijn, ook meerdere werknemers moeten de BHV kwalificatie dragen. Er moet namelijk altijd, ieder moment van de dag, een gekwalificeerde BHV’er aanwezig zijn op de werkvloer. In geval van ziekte, vakantie of afwezigheid van de BHV’er, moet er dus een andere BHV opgeleide medewerker aanwezig zijn om de verantwoordelijkheid op zich te nemen.

Wordt er niet aan de wettelijke verplichting voldaan? Dan is de kans groot dat het SZW een boete uitschrijft. Deze boetes kunnen oplopen tot duizenden euro’s.

De rustige zomerperiode is vaak een mooie gelegenheid om een training te volgen. Van Dale Taaltrainingen organiseert daarom in juli en augustus een aantal zomercursussen Correct Nederlands op onze trainingslocatie in Utrecht.

Spijker in één dag uw kennis van de Nederlandse spelling en grammatica weer helemaal bij. Inclusief Van Dale Taalsnacks, een slimme trainingstool waarmee u na de training gedurende 15 weken actief aan de slag gaat met uw opgefriste kennis.

 • Voor iedereen die zich in zijn werk onzeker voelt bij het schrijven en daarbij taalfouten maakt.
 • Met oefeningen tijdens de training om de regels in praktijk te brengen.
 • Van Dale Taalsnacks inclusief eindtoets en mogelijkheid een Van Dale-certificaat te behalen.
 • In kleine groepen voor optimaal leerrendement.

Inclusief gratis Van Dale Taalhandboek Nederlands en toegang tot de Dikke Van Dale Online.

Meer informatie | Direct aanmelden

Ben Tiggelaar zet secretaresses aan het denken over hun nieuwe rol. Zo gelden de volgende 7 algemene trends in werk en management ook voor secretaresses:

 1. Focus op kennis, creativiteit, relaties
 2. Tijd en plaats worden minder belangrijk
 3. Continue innovatie en verandering
 4. Minder vast, meer flexibel
 5. Minder bazen, meer autonomie
 6. Meerdere carrières per persoon
 7. Werken voor geld én voor zingeving


Wat betekenen deze trends voor secretaresses?
De consequentie van deze trends is dat je als secretaresse meer leiding geeft aan je eigen werk, aan je eigen loopbaan, aan je eigen leven… Kortom: leiding geven aan jezelf wordt steeds belangrijker.

Personal branding speelt hierin een belangrijke rol. Kort en krachtig uitgelegd: laat zien waarvoor jij staat, aan de mensen die tellen voor jou, door de inzet van jouw sterke punten. Dit betekent wellicht dat je jezelf (een klein beetje) moet veranderen.
Alvast 4 tips die jij dagelijks kunt toepassen:

 • Zeg ‘wij’ in plaats van ‘ik’
 • Geef een goede reden
 • Zet door… met een glimlach
 • Mix ‘authoriteit’ met ‘sympathie’

Andere tips van Ben Tiggelaar over jezelf veranderen
Hoor zelf zijn uitleg en tips: https://www.youtube.com/watch?v=utvjeM7RXZA.

Nieuwsgierig
Wil jij meer inspirerende tips? Kom dan naar de Secretary Power Class, het event voor alle secretaresses in NL. Het event vindt plaat op 30 oktober 2014 in WTC Rotterdam. Laat je dit jaar inspireren door o.a. Ben Tiggelaar en Erik Scherder. Meer informatie
www.secretary.nl/power
.

FB_Secreatry_powerclass1

Fotograaf Foto Ben Tiggelaar: Maddy Chrisitine Hope

Jerre Lubberts van World of Minds is veranderkundige en één van de specialisten in het live visualiseren van gedachtestromen, ook wel ‘livemindmappen’ genoemd. Hij helpt daarmee bijeenkomsten te verbeteren en organisaties sneller te laten reageren op veranderingen.

Mindmappen dat kennen we nu wel. Maar wat is nu livemindmappen? En wat heb ik er aan?

“Livemindmapping is tijdens een bijeenkomst live visualiseren wat er gezegd wordt. Je zit bijvoorbeeld met je team of klant na te denken over iets en tegelijkertijd vangen we alle hoofd- en bijzaken die gezegd worden direct op in een visueel schema. De hoofdzaken staan hierbij in het midden en de bijzaken meer naar de zijkant. Er ontstaat een boomstructuur vanuit een centraal thema in het midden. Deelnemers zien dit ter plekke geprojecteerd. Het voordeel hiervan is dat je overzicht houdt van de belangrijkste zaken en snel de onderlinge verbanden ziet. Mensen zien direct alles wat ze zeggen op het scherm en kunnen het tegelijkertijd corrigeren. Ze voelen zich daardoor begrepen, gehoord en anderen kunnen hier makkelijker op inspelen.

Je kunt door deze methodiek in kortere tijd zicht krijgen op de belangrijkste veranderingen en veel sneller schakelen. Door overzicht en inzicht kan er sneller naar beslissingen toegewerkt worden. Daarnaast kan sneller besloten worden wie wat moet gaat doen. Iedereen heeft dan meegeholpen ‘het plaatje’ te maken, zodat er ook veel meer draagvlak voor de opvolging ontstaat.”

Waarom zouden bedrijven dit moeten doen?

“Meer draagvlak, tijdwinst, diepgang, interactie en innovatiekracht door meer en betere ideeën. Het is een compact communicatiemiddel voor mensen binnen, maar ook buiten de zaal of vergaderruimte. Ons specialisme is het versnellen van veranderprocessen. Organisaties hebben vaak goed in de gaten wat er in hun omgeving gebeurt. Op zowel sociaal, technisch als politiek vlak houden ze goed in de gaten wat er speelt. Ze moeten echter ook iedere keer keuzes maken op welke veranderingen ze moeten acteren en op welke termijn. Organisaties die nu eenmaal sneller reageren op veranderingen winnen het van hun concurrenten. De snelste veranderaar wint. Om snel te kunnen veranderen moet je de mensen in de organisatie ook mee krijgen. Niet alleen om ideeën te generen maar ook om ze uit te voeren. Daar komen wij om de hoek kijken. Wij helpen de veranderprocessen in een organisatie te versnellen.”

Wat kan de eventbranche met mindmapping?

“Voor de eventbranche heeft mindmapping een grote toegevoegde waarde. Evenementen kunnen zowel vooraf, tijdens als achteraf door middel van mindmapping verbeterd worden. Vraag de mensen bijvoorbeeld vooraf waar ze exact voor willen komen en wat ze verwachten. Je kunt ze dan op het event zelf veel gerichtere vragen stellen en beter programmeren. Vervolgens kun je veel voordeel halen uit livemindmapping op het event zelf. Na het event kun je het proces online door laten gaan tot aan het volgende event. De output kun je gebruiken om het volgende event te verbeteren. Bovendien kunnen de deelnemers met de resultaten in hun eigen omgeving verder gaan.”

Bron: NBC Congrescentrum