Tag

arbeidsongeschikt

Browsing

Uw gezondheid, u heeft er soms wel of geen invloed op. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat u op vakantie gewond raakt na een ongeval of dat je psychische klachten krijgt naar aanleiding van te veel stress of bepaalde situaties. Als gevolg hiervan is er kans dat u een tijdje arbeidsongeschikt raakt, oftewel letselschade. Dit is natuurlijk hartstikke vervelend, want u maakt waarschijnlijk extra kosten en uw inkomen wordt minder, maar wat kunt u hier tegen doen? U kunt natuurlijk een letselschade advocaat vragen om hulp of zelf proberen uit te vogelen wat uw rechten zijn. In dit artikel ga ik verder met u in op hetgeen wat u in zo een situatie kunt doen.

Verschil tussen materiële en immateriële schade

Letselschade kan zowel materieel als immaterieel zijn. Bij materiële schade kunt u bijvoorbeeld denken aan kosten voor het ziekenhuis, reparatiekosten, vervangingskosten, et cetera. Dit kunt u ook wel beschouwen als de schade die in geld aan te duiden is. Bij immateriële schade kunt u denken aan psychische klachten als trauma’s, angsten, gebrek aan sociale contacten, et cetera.

Waar kunt u letselschade oplopen?

Letselschade kunt u overal oplopen. Of u nu op het werk bent, in het verkeer of een rondje loopt door het park, het kan op de meest onverwachte momenten gebeuren. Het nadeel is echter dat de letselschade een grote impact op uw leven kunnen hebben. Omdat het letsel op de meest onverwachte momenten kan voor komen, is het natuurlijk altijd handig om te weten wat u van een letselschade advocaat kan verwachten. Hierbij is het uiteraard ook verstandig om te kijken naar welke advocaat het beste aansluit bij u, omdat er velen zijn. Het belangrijkste hierbij is dat u kijkt of de advocaat voorzien is van een keurmerk van de Letselschade Raad.

Wat zijn de gevolgen van letselschade?

Waarschijnlijk zult u grote kosten hebben om het letselschade te herstellen. De impact van de kosten is natuurlijk per geval verschillend, maar aan welke kosten moet u dan denken?

  • Inkomen dat u misloopt
  • Kosten voor behandelingen en medicijnen
  • Kosten voor de bus of trein naar het ziekenhuis of fysio.
  • Kosten voor mantelzorg/thuiszorg
  • Kosten voor beschadigde eigendommen

Een letselschade advocaat is niet altijd nodig, maar wanneer u er 1 nodig heeft, is het altijd handig om te weten waar u moet zijn.

Afgelopen jaren zijn diverse maatregelen genomen om de kosten van ziekte en arbeidsongeschiktheid terug te dringen. Al deze maatregelen hebben geen effect gehad op flexwerkers.

Om ook die kostenpost terug te dringen wil de overheid met ingang van 1 januari 2014 via de wet Modernisering Ziektewet meer verantwoordelijkheid leggen bij (voormalig) werkgevers. Het wetsvoorstel dat op 5 juli jl. door de Tweede Kamer is aangenomen en nu nog ter goedkeuring bij de Eerste Kamer ligt, heeft als doel de kosten van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van de zogenaamde flexwerkers terug te dringen.

Lees verder:’Nieuwe Ziektewet kan werkgevers veel geld gaan kosten‘, HRpraktijk.nl, augustus 2012

“Welke verplichtingen heb ik tegenover mijn werkgever als ik ziek ben? Moet ik een doktersbriefje sturen?”

Als werknemer heb je een aantal verplichtingen tegenover je werkgever wanneer je arbeidsongeschikt wordt. Eerst en vooral moet je je werkgever onmiddellijk van je arbeidsongeschiktheid op de hoogte brengen.

Lees verder: Is een doktersbriefje verplicht wanneer je ziek bent? Jobat.be mei 2012