Het is natuurlijk erg vervelend als u ontslagen wordt en op zoek moet naar ander werk. Wanneer u het ontslag helemaal niet aan hebt zien komen is het natuurlijk nog eens extra vervelend. U zit niet alleen ineens thuis maar de inkomsten zijn ook drastisch verminderd. Om u in deze vervelende situatie te ondersteunen en de tijd van uw oude naar een nieuwe baan te overbruggen heeft de Nederlandse overheid ervoor gekozen om een ontslagvergoeding tot stand te laten komen. Deze vergoeding dekt een deel van de overbruggende periode. Lees hieronder de wijzigingen omtrent de ontslagvergoeding voor 2016.

Transitievergoeding voor werknemers die 2 jaar of langer in loondienst zijn
Werknemers die 2 jaar of langer in loondienst zijn bij één bedrijf hebben recht op de transitievergoeding. Op het moment dat de werknemer het bedrijf moet verlaten dient deze vergoeding uitbetaald te worden. Deze vergoeding kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor bijscholing of andere doeleinden om de kans op een baan te vergroten. Daarnaast is deze vergoeding bedoelt om de financiële impact van het ontslag te verkleinen.

Uitzondering op de regel: Wanneer er een dringende reden is voor ontslag hoeft het bedrijf deze vergoeding niet te betalen. 

De looptijd van de WW-uitkering wordt ingekort
De WW-uitkering zal vanaf heden ingekort worden naar maximaal 24 maanden (2 jaar). Voorheen werd deze vergoeding maximaal 36 maanden (3 jaar) uitgekeerd.

Arbeidsongeschiktheid of bedrijfseconomisch ontslag
Uw ontslagprocedure zal via het UWV lopen als er sprake is van arbeidsongeschiktheid of een bedrijfseconomisch ontslag. Het UWV is ook verantwoordelijk voor de WW-uitkering.

Ontslag op basis van persoonlijke gronden
Is er sprake van ontslag op basis van persoonlijke gronden? Dan dient uw ontslag te lopen via de kantonrechter. Dit is ook het geval wanneer er sprake is van verstoorde arbeidsverhouding.

Bron: Ontslagvergoeding 2016

(Bezocht 539 keer, 1 bezoeken vandaag)
Redacteur

Comments are closed.