Tag

schade

Browsing

Uw gezondheid, u heeft er soms wel of geen invloed op. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat u op vakantie gewond raakt na een ongeval of dat je psychische klachten krijgt naar aanleiding van te veel stress of bepaalde situaties. Als gevolg hiervan is er kans dat u een tijdje arbeidsongeschikt raakt, oftewel letselschade. Dit is natuurlijk hartstikke vervelend, want u maakt waarschijnlijk extra kosten en uw inkomen wordt minder, maar wat kunt u hier tegen doen? U kunt natuurlijk een letselschade advocaat vragen om hulp of zelf proberen uit te vogelen wat uw rechten zijn. In dit artikel ga ik verder met u in op hetgeen wat u in zo een situatie kunt doen.

Verschil tussen materiële en immateriële schade

Letselschade kan zowel materieel als immaterieel zijn. Bij materiële schade kunt u bijvoorbeeld denken aan kosten voor het ziekenhuis, reparatiekosten, vervangingskosten, et cetera. Dit kunt u ook wel beschouwen als de schade die in geld aan te duiden is. Bij immateriële schade kunt u denken aan psychische klachten als trauma’s, angsten, gebrek aan sociale contacten, et cetera.

Waar kunt u letselschade oplopen?

Letselschade kunt u overal oplopen. Of u nu op het werk bent, in het verkeer of een rondje loopt door het park, het kan op de meest onverwachte momenten gebeuren. Het nadeel is echter dat de letselschade een grote impact op uw leven kunnen hebben. Omdat het letsel op de meest onverwachte momenten kan voor komen, is het natuurlijk altijd handig om te weten wat u van een letselschade advocaat kan verwachten. Hierbij is het uiteraard ook verstandig om te kijken naar welke advocaat het beste aansluit bij u, omdat er velen zijn. Het belangrijkste hierbij is dat u kijkt of de advocaat voorzien is van een keurmerk van de Letselschade Raad.

Wat zijn de gevolgen van letselschade?

Waarschijnlijk zult u grote kosten hebben om het letselschade te herstellen. De impact van de kosten is natuurlijk per geval verschillend, maar aan welke kosten moet u dan denken?

  • Inkomen dat u misloopt
  • Kosten voor behandelingen en medicijnen
  • Kosten voor de bus of trein naar het ziekenhuis of fysio.
  • Kosten voor mantelzorg/thuiszorg
  • Kosten voor beschadigde eigendommen

Een letselschade advocaat is niet altijd nodig, maar wanneer u er 1 nodig heeft, is het altijd handig om te weten waar u moet zijn.

We staan er niet bij stil, maar dagelijks zijn er ongeveer 600 personen die te maken krijgen met een bedrijfsongeval. De ernst van dit ongeval varieert wel van een klein sneetje, maar helaas heeft een ongeval soms ook de dood tot gevolg. Gelukkig ligt dit aantal wel een stuk lager dan de eerder genoemde 600 personen per dag. Wel komt het regelmatig voor dat werknemers blijven letsel overhouden aan een bedrijfsongeval.

Wat je moet doen na een bedrijfsongeval
Tijdens werkzaamheden in de bouw of industrie kan een klein moment van onoplettendheid al letsel veroorzaken. Zo kan het gebeuren dat je hand onder een machinepers terecht komt. Probeer jezelf zo snel mogelijk in veiligheid te brengen en medische hulp in te schakelen. Wanneer je slachtoffer bent van een bedrijfsongeval is het zeer belangrijk om foto’s te maken van je verwonding(en). Ook dien je de namen van eventuele getuigen van het ongeval te noteren. Dit komt namelijk goed van pas om bepaalde kosten vergoed te krijgen.

Verantwoordelijkheid werkgever
Wanneer je Letselschade oploopt is de werkgever doorgaans verantwoordelijk. Hij of zij heeft tijdens de arbeidsuren namelijk de verantwoordelijkheid over jouw welbevinden. Een uitzondering kan worden gemaakt wanneer er bij een werknemer sprake is van roekeloos gedrag of opzet. Ook wanneer er sprake is van ‘eigen schuld’ draag je dus geen verantwoordelijkheid voor het ongeval.

Schadevergoeding
Nadat de werkgever aansprakelijk is gesteld, heb je recht op een schadevergoeding. Denk onder andere een bedrag voor gemaakte kosten en gemiste inkomsten. Ook reiskosten en medische behandelingen komen op de rekening van de werkgever terecht. Wanneer je invalide bent geraakt dienen ook de huishoudelijke hulp en aanpassingen aan je woning vergoed te worden. Door letselschade ben je immers niet meer in staat tot zelfredzaamheid.

Wie is er aansprakelijk voor de schade aan een werknemer zijn auto tijdens een rit voor het werk? Zonder uitzonderingen, kunnen we stellen dat de werkgever in de meeste gevallen aansprakelijk is voor de schade, maar er zijn natuurlijk uitzonderingen.

Geval per geval de schade bekijken
Heb je schade aan je wagen geleden terwijl je die gebruikte voor het werk? Dan wordt dat geval per geval bekeken om te bekijken wie daarvoor aansprakelijk is. Zo wordt er onder andere gekeken naar welke verplichtingen je als werknemer hebt. Vraagt de werkgever jou om je eigen wagen te gebruiken voor het werk en is er geen alternatief beschikbaar, dan is de kans groot dat de werkgever de schade zal moeten betalen.

Uitzonderingen op de regel
Op deze algemene regel zijn natuurlijk een paar uitzonderingen. Zo kan de werknemer aansprakelijk gesteld worden wanneer de schade het gevolg is van bijvoorbeeld roekeloos rijgedrag, alcohol of drugs. Als werkgever moet je dit wel kunnen aantonen.
Als uit onderzoek blijkt dat je te hard reed, kan de werkgever dit gebruiken als bewijs. Is een andere automobilist dan weer verantwoordelijk, dan zal deze persoon beroep moeten doen op zijn of haar autoverzekering. Tijdens woon-werkverkeer is de werknemer in het algemeen zelf verantwoordelijk voor schade aan zijn voertuig. Krijg je van je werkgever een weg die je moet volgen, dan zal je werkgever sneller aansprakelijk gesteld worden.

Hoe zit het met de verzekering? 
Maakt het voor de verzekering uit dat je de privéwagen ook gebruikt voor het werk? Dat hangt af van het aantal keer dit voorvalt. Gebeurt dit maar een paar keer per jaar, dan hoef je dit niet te melden bij de verzekering. Gebruik je de wagen regelmatig voor het werk, dan bespreek je dit best met de verzekeraar. Doe je dit niet, dan dreig je bij schade het recht op een schadevergoeding mis te lopen of zelf de kosten te moeten betalen. Het kan natuurlijk wel zijn dat je premie stijgt doordat je de wagen ook voor het werk gebruikt.

Wie betaalt de boete?
Ga je tijdens een rit voor het werk in de fout met de wagen, dan betaal je meestal zelf de boete. De werkgever zal wel de boete krijgen als jouw overtreding het gevolg is van de hoge werkdruk. Is je wagen te vol geladen en heeft de werkgever hier niets van gezegd? Dan zal je werkgever zelf de boete moeten betalen. Meestal ben je echter zelf in fout en zal je dus ook zelf de boete betalen.

Bron: Overstappen.nl