Tag

opbouw

Browsing

You never get a second chance to make a first impression! De  uitnodiging van een congres is vaak de eerste kennismaking tussen het congres en de deelnemers. Belangrijk dus om een perfecte uitnodiging te maken. Maar waar voldoet een goede congres uitnodiging nu eigenlijk aan? 

Voorkant: Vermeld op de voorkant waarvoor de uitnodiging is en benoem de locatie, datum en het tijdstip. Eventueel kan je er een foto toevoegen.

Binnenkant: De meeste mensen lezen een pagina, dus ook een uitnodiging via de F-vorm. Ze beginnen met het bovenste gedeelte (vaak de titel), de titel of tekst onder de  bovenste titel en vervolgens alles aan de linkerkant. Zorg ervoor dat hier de belangrijkste informatie genoemd staan. Punten die genoemd moeten worden aan de binnenkant:

  • Doel van het congres
  • Sprekers
  • Programma
  • Toegevoegde waarde voor de bezoeker

Achterkant: Vermeld op de achterkant hoe de deelnemers zich kunnen aanmelden. Kies je ervoor het aanmeld proces zowel online als offline te laten verlopen? Zorg er dan voor dat er zowel een directe link vermeld staat en een inschrijfformulier .

Er zijn natuurlijk veel manier om een congres uitnodiging op te bouwen. Dit is slecht een voorbeeld van een goede opbouw.

 

Mannen en vrouwen beschikken over andere leiderschapstalenten en bedrijven moeten een balans tussen beide troeven nastreven indien ze een daadwerkelijk efficiënt beleid willen voeren. Dat is de conclusie van een Brits onderzoek van het bureau Talent Innovations.

De onderzoekers kwamen daarbij tot de vaststelling dat mannen zich meer strategisch opstellen, maar dat vrouwen de beste projectmanagers blijken te zijn. De mannelijke talenten blijken echter het nuttigst te zijn bij de opbouw van een carrière.

Lees verder: Carrière-opbouw kijkt vooral naar mannelijke kwaliteiten, Express.be, juni 2012

Veel hangt af van je product of dienst, van je doelgroep en van het doel dat je wilt bereiken (je bekendheid vergroten, nieuwe opdrachten binnenhalen of ex-klanten terugwinnen). Deze opzet helpt je op weg.

Titel
In de titel vat je de mailing samen in één krachtige regel. Spreek de ontvanger altijd aan en doe hem een belofte. Bijvoorbeeld: ‘Bespaar 100 euro als u zich nu inschrijft voor een coachingstraject’.

Eerste alinea
Al direct na de openingszin beslissen lezers of ze verder zullen lezen. Je hebt dus één zin om met iets pakkends komen, iets waar de lezer zin in heeft. Werk daarna snel toe naar de kern en beschrijf kort waarom je je mailing hebt verstuurd.
 
Lees verder: Bereik je doel met een goede mailing, Myler.nl