Tag

effectiviteit

Browsing

Het is makkelijk om overweldigd te raken door het leven. Er is zoveel te doen, zoveel keus! Stop met rondrennen, ga rustig zitten en ontspan. Besef dat je niet alles kunt doen.

Er is altijd meer te doen dan je kunt doen

De dagen draaien niet langer rond het melken van de koeien en het bereiden van de avondmaaltijd. Het leven is niet meer zo simpel. De dag heeft tegenwoordig veel meer voor ons in petto, een overdaad aan opties en voor velen een overdosis aan taken.

Je wilt alles goed doen, je wilt alles gedaan krijgen. Het enige wat je wilt is die TODO lijst afwerken, zodat je eindelijk rustig kunt zitten. Logisch, want zodra je klaar bent met je TODO lijst is er even niets meer te doen. Althans, dat is wat we onszelf vertellen.

De waarheid werkt echter niet altijd even goed mee aan dit wereldbeeld. Takenlijsten houden van taken, het leven zit niet stil. Voor je het weet moet er weer van alles gebeuren. Er zijn namelijk altijd meer dingen te doen dan je kunt doen.

‘Tijdelijk’ in de ban van je todo lijst

Dus terwijl jij je ‘tijdelijk’ focust op je TODO lijst, vliegt je leven aan je voorbij. Alle dingen die je echt belangrijk vindt zet je even on hold, omdat je je ‘nu even wilt richten op het afronden van je taken’.

Als je je laat meesleuren in deze molen dan krijg je ontzettend veel dingen gedaan. Je komt echter je hele leven nauwelijks toe aan de dingen die je echt belangrijk vindt: je gezin, je familie, je vrienden. Tijd doorbrengen met de mensen van wie je houdt, werken aan je persoonlijke ontwikkeling, rust nemen en genieten van wat je hebt en wie je bent.

Werk aan dat wat echt belangrijk is

Het doel van je leven is niet om alles gedaan te krijgen. Het doel van je leven is om te genieten van ieder moment, om een leven te leiden gevuld met liefde.

Wanneer je op je sterfbed ligt zul je niet rouwen om al die takenlijsten die je uiteindelijk niet hebt kunnen afronden. Je zult rouwen om de tijd die je niet hebt doorgebracht met de mensen die het meest voor je betekenen. Je zult balen van alle dingen die écht waarde voor je hebben maar die je niet hebt kunnen doen.

Zodra je sterft zullen er nog steeds dingen te doen zijn. Er zullen altijd dingen te doen zijn. Je hoeft niet alles te doen. Je moet doen wat het meest waardevol is, niet alleen wat het meest urgent is.

Dus ontspan, ga zitten en vraag je af welke zaken voor jou echt belangrijk zijn. Ga die dingen doen, en geniet van iedere stap. Zo verhoog je niet zozeer je productiviteit (meer doen in minder tijd), maar vooral je levenskwaliteit en je effectiviteit (alleen doen wat echt telt).

www.sochicken.nl

Ken je ze, van die “la’ maar waaien”-types? Die altijd roepen “we zien nog wel”?
Of ben je er zelf een? Dat kan best lastig zijn als er een evenement gepland moet worden en er vóór bepaalde deadlines knopen doorgehakt moeten worden. Watvoor types zijn dat, die zo graag hun opties openhouden?

Er zijn talloze persoonlijkheidstests in de wereld.
Ze variëren van tests met een hoge entertainmentwaarde tot degelijke, wetenschappelijk onderbouwde tests.
De meest gebruikte is de Myers-Briggs Type Indicator (MBTI). Deze test komt voort uit het persoonlijkheidsmodel
van de Zwitserse psychiater Carl Jung en gaat uit van zogenaamde basisvoorkeuren die wij mensen hebben op vier gebieden:

Energie: put je energie uit de wereld om je heen, met mensen en activiteiten, of uit je binnenwereld met ideeën, gevoelens en indrukken?
– Voorkeur “Extraversion” of “Introversion”

Aandacht: geef je aandacht aan wat je zintuiglijk waarneemt, of aan wat je intuïtie je ingeeft?
– Voorkeur “Sensing” of “Intuition”

Beslissen: neem je beslissingen op basis van logische, objectieve afwegingen of op basis van persoonlijke, op eigen principes gebaseerde afwegingen?
– Voorkeur “Thinking” of “Feeling”

Leven: leef je het liefst gepland en georganiseerd, of heb je voorkeur voor een spontaner en flexibeler leven?
– Voorkeur “Judging” of “Perceiving”

Boeiend hè? Maar wat moet je ermee? Laten we inzoomen op de laatste basisvoorkeur (vierde bullet). En we keren even terug naar de
opening van dit artikel. Het eindeloos openhouden van opties kan irritatie oproepen. Toch zijn types die dit graag doen onmisbaar:
spontaniteit en flexibiliteit zijn broodnodig op de dag van het evenement! Zonder hen geen verrassingen, geen soepel inspelen op
wat zich voordoet, altijd dezelfde voorgeprogrammeerde gang van zaken… Best saai.

Zo kun je je natuurlijk ook allerlei praktijkvoorbeelden voorstellen die te maken hebben met een van de eerste drie basisvoorkeuren.
Verschillen in basisvoorkeuren tussen jou en je collega of leidinggevende kunnen zorgen voor ergernis of botsingen.
Je kunt wel stappen ondernemen om dat te helpen verminderen of voorkomen:

Meten = weten
Doe eens een eenvoudige, gratis test om te bepalen welk type jij bent, en waar jouw voorkeuren liggen.
Het geeft je inzicht in jezelf, en helpt je om zogenaamd slechte eigenschappen te relativeren. Klik hier om zo’n test te doen. Lees over jouw type in “LIFETypes – welk type bent u?” door Sandra Krebs Hirsh en Jean Kummerow. Je zult verrast zijn over de nauwkeurigheid van de beschrijving.

Maak het bespreekbaar
Ga in gesprek met je manager of collega en bespreek hoe jouw voorkeuren ervoor zorgen dat je je werk doet zoals je het doet.
Ontdek samen welke voorkeuren de ander heeft – wie weet wil hij of zij de test ook wel doen. Inzicht in elkaars type zorgt voor
meer begrip voor degene met wie je dagelijks werkt.
Profiteer van elkaars aanvullende kracht
Wat zo’n gesprek verder kan opleveren, is wederzijds respect voor ieders eigen toegevoegde waarde. Irritatie maakt misschien
zelfs wel plaats voor waardering. Herbezie de taakverdeling eens, zijn er mogelijkheden om de samenwerking te optimaliseren
door rekening te houden met ieders voorkeuren?

Ontwikkel de andere kant

  • Herken je de “Feeler” in jezelf en besluit je vaak naar gelang je persoonlijke voorkeur? Oefen dan eens met het nemen van beslissingen op basis van de objectieve feiten, zoals een “Thinker” zo goed kan. Ben je een duidelijke “Perceiver”? Probeer dan eens uit hoe het is om een project meer planmatig aan te pakken.
  • Als je gaat oefenen met het tegenovergestelde van je eigen, natuurlijke voorkeur, houd het dan simpel. In het begin zul je eraan moeten wennen om zaken anders te doen dan je gewoon bent. Ingewikkelde of zwaarwegende taken zijn geschikt als testcase voor Karin-nieuwe-stijl.
  • Als je erin slaagt om onderbelichte kanten van jezelf te ontwikkelen, word je steeds veelzijdiger. Doe dit eventueel met ondersteuning van coaching. Je krijgt dan meer keuzevrijheid in je gedragsstijl en aanpak. Zo creëeer je de mogelijkheid telkens gebruik te maken van de effectiefste strategie. Die verschilt nu eenmaal per situatie.

Kortom: doe kennis en begrip op over je (MBTI-)type en dat van je collega. Dat levert waardevolle inzichten op,
een ingang voor nieuwe ontwikkelpunten en meer effectiviteit in de samenwerking met anderen.

Succes!

www.investcoaching.nl

Het Nieuwe Werken (HNW) wordt door de een geprezen en de ander vermeden. Is het wel zo voordelig als gedacht? Wat zijn dan de succesfactoren of juist de faalfactoren? Uiteindelijk komt het er op neer: hoe kan ik beter functioneren? Dit stelt Mervyn Nankoe van Dreamjob.

Het Nieuwe Werken is een verzamelnaam van diverse manieren van slimmer, efficiënter en effectiever werken, toepassen van Web 2.0, gebruik maken van nieuwe technologieën; experimenteren met nieuwe vormen van samenwerking, maar ook nieuwe manieren van leidinggeven; minder hiërarchie; meer eigen verantwoordelijkheid; meer delegeren en meer overlaten aan eigen creativiteit en oplossingsgerichtheid. In de laatste paar maanden zijn er meerdere onderzoeken geweest naar HNW. Ze beschijnen verschillende aspecten van het totaal, met een opmerkelijk grote overeenkomst.

Lees verder: Het nieuwe werken, een verrijking of verarming? managersonline.nl juni 2012

Niet alleen de inhoudelijke kant beïnvloedt de effectiviteit van een vergadering.

Ook de locatie, hoe men zit en wie naast wie zit heeft invloed. Door de ruimte dynamisch in te zetten om het vergaderproces te prikkelen, wordt beter en sneller resultaat bereikt. Carla van den Bos van Vergaderen doe je zo! geeft tips.

Lees verder: Zeven tips om uw vergadering op te fleuren, Managersonline.nl maart 2011