Schade tijdens werkzaamheden terwijl je rijdt met je eigen auto: wie is er dan aansprakelijk? Jij of je werkgever? De wet zegt dat de werkgever aansprakelijk is voor schade die ontstaat tijdens uitvoering van werkzaamheden. Wel zijn er een aantal uitzonderingen te noemen. En ook is er een verschil tussen woon-werkverkeer en ritten tijdens het werk voor de werkgever. Hoe zit het met schade, de verzekering en boetes als je jouw eigen auto ook zakelijk gebruikt?

Bepalen wie schade betaalt
Als je tijdens het uitvoeren van werkzaamheden voor de werkgever schade veroorzaakt aan je auto, dan is de werkgever hier aansprakelijk voor. Het gaat hierbij niet alleen om leaseauto’s, auto’s van de zaak of de werkgever, maar ook om de auto van de werknemer zelf. Zelfs als je van de werkgever een verklaring hebt moeten tekenen waarin staat dat je als werknemer zelf aansprakelijk bent voor autoschade tijdens het uitvoeren van werkzaamheden, hoeft het niet zo te zijn dat jouw werkgever hier toch niet voor opdraait.

Organisatie bedrijf
Wanneer jij en wanneer de werkgever aansprakelijk gesteld zal worden, hangt af van de organisatie van het bedrijf. Hierbij wordt gekeken naar wat de zeggenschappen van de werkgever zijn en naar welke verplichtingen een werknemer heeft. Hierdoor zullen dergelijke schadegevallen altijd per situatie bekeken worden. Verplicht een bedrijf een werknemer bijvoorbeeld om de eigen auto te gebruiken voor werktaken en wordt er geen alternatief geboden? Dan zal de Hoge Raad waarschijnlijk sneller beslissen in het voordeel van een werknemer.

Roekeloos of opzettelijk
Rij je roekeloos, of is de schade opzettelijk veroorzaakt en kan de werkgever dit aantonen? Dan zullen de kosten wel voor jou als werknemer zijn. Al is het vaak wel moeilijk om aan te tonen. Maar is er bijvoorbeeld alcohol of drugs in het spel bij het veroorzaken van een ongeluk, dan is het wel aantoonbaar. Ook kan uit onderzoek blijken dat je te hard reed.

Derde partij
Als er autoschade wordt veroorzaakt door een andere automobilist, dan is het niet de werknemer of werkgever, maar deze derde partij die voor de schadekosten een beroep moet doen op zijn of haar autoverzekering.

Geef door dat je de privéauto voor werk gebruikt
Het kan handig zijn om de autoverzekeraar op de hoogte te stellen van het gebruik van je privéauto. Voornamelijk als je veel zakelijke ritten maakt. Zul je de auto waarschijnlijk maar een aantal keer zakelijk inzetten, dan hoef je dit niet door te geven. De verzekering die jij hebt afgesloten is waarschijnlijk uitsluitend voor privégebruik en niet voor zakelijk gebruik. Tenzij je de verzekering anders hebt afgesloten. Geef je niet door dat je de wagen ook zakelijk gebruikt, dan kan het zijn dat je de schade niet vergoed krijgt, of dat je de vergoeding in z’n geheel of voor een deel terug moet betalen. Het kan wel zijn dat de autopremie stijgt doordat je de auto niet alleen meer voor privédoeleindes gebruikt.

Woon-werkverkeer
Als je de auto gebruikt om naar en van werk te komen, dan gelden er wel andere regels. Op die momenten ben je zelf aansprakelijk en zijn de schadekosten voor jou zelf. Toch zijn er uitzonderingen die door omstandigheden worden veroorzaakt. Zoals wanneer de werkgever voor de werknemer bepaalt hoe deze moet rijden. Als een werkgever een werknemer weinig keuze laat, dan zal de werkgever sneller aansprakelijk gesteld worden.

Voor wie zijn de boetes?
Net als bij woon-werkverkeer en rijden voor de werkgever, zijn er wat betreft boetes uitzonderingen te noemen. Al zou je eigenlijk verwachten dat als jij je niet aan de regels houdt, je hier ook zelf voor gestraft zult worden. En dus niet de werkgever. In een aantal gevallen kan de werkgever de boete ontvangen, namelijk als er sprake is van een heel hoge werkdruk bij de werknemer en als een auto te vol is geladen en de werkgever de werknemer hierover niet heeft ingelicht. De boete komt in de meeste gevallen wel bij de werknemer te liggen.

(Bezocht 7.939 keer, 1 bezoeken vandaag)
Redacteur

Comments are closed.