Solliciteren is lastig, voor als je last hebt van je gezondheid. Gelukkig hoef je hier niets over te vertellen, de werkgever mag er zelfs niet naar vragen! Toch zijn er bepaalde situaties waarin jij verplicht bent over jouw gezondheid te praten. Denk bijvoorbeeld aan taken van de functie die je door jouw gezondheid niet of niet zoals het behoort uit kunt voeren.

CV
In jouw CV hoeft niets over jouw gezondheid te staan. Ook in jouw sollicitatiebrief hoef je het niet te melden. Heb je een lange periode niet kunnen werken door jouw gezondheid? Dit hoef je niet uit leggen, maar uw werkgever mág wel vragen stellen over wat u in die periode gedaan heeft. Het is namelijk een lege periode in jouw CV.

Wanneer ben je verplicht de werkgever over jouw gezondheid te vertellen?

  • Als je niet alle taken van de functie naar behoren kunt uitvoeren
  • Als je meer tijd nodig hebt voor uw werk dan uw collega’s
  • Als u met regelmaat afwezig bent
  • Als u een aangepaste werkplek nodig heeft

Wees niet bang om de werkgever hierover te vertellen, juist als je hier eerlijk over bent kan hij jouw op weg helpen met jouw werk. Besluit je om niks over jouw gezondheid te vertellen? Dan kan dit ernstige gevolgen hebben voor jouw baan zodra het aan het licht komt.

Geen invloed
Zolang jouw gezondheid geen invloed heeft op jouw werk, dan kun je zelf bepalen hoeveel informatie je geeft over jouw gezondheid. Let op, dit is niet verplicht dus u hoeft zich ook niet gedwongen te voelen.

Solliciteren
Komt het onderwerp gezondheid aan de orde? Houd het onderwerp zo kort mogelijk waarna je het subtiel en snel op een ander onderwerp over brengt. Tip; Begin over functie-eisen, of over uw kwaliteiten!
Blijf altijd positief in het gesprek en probeer zo veel mogelijk de nadruk te leggen op wat u allemaal wél kunt.

De sollicitatiecode
Ooit gehoord van de sollicitatiecode? Deze code geeft de spelregels bij een sollicitatie aan; voor werkgevers én voor sollicitanten. Deze code is opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP)
Het doel hiervan? Elkaar met respect behandelen tijdens een sollicitatie, zodat de procedure zorgvuldig verloopt.

Heb jij een sollicitatie gehad waar je niet tevreden over bent? Met klachten kun je terecht bij de NVP. Heb je het idee dat je ongelijk behandeld bent tijdens een sollicitatie? Dan kun je ook terecht bij de Commissie Gelijke Behandeling. (CGB)

(Bezocht 456 keer, 1 bezoeken vandaag)
Redacteur

Comments are closed.