Thema

Facilitair

Thema

Een auto is voor veel (werkende) mensen onmisbaar. Veel bedrijven bieden hun personeel een leaseauto aan. De kosten voor een leaseauto bedragen al snel € 750 per maand per auto ofwel € 9.000 per jaar. Niet iedere leaserijder is de hele dag onderweg. Vaak wordt de auto vooral gebruikt om van en naar het werk te rijden. Een groot deel van de dag staat deze auto dus stil terwijl je er hier als werkgever wel kosten voor moet maken. Hoe kun je er als bedrijf voor zorgen dat de leaseauto’s efficiënt worden ingezet waarbij de kosten van het wagenpark laag blijven? Een oplossing hiervoor is het inzetten van deelauto’s. Dit is bijzonder lucratief blijkt uit onderzoek van autoverzekering.nl. De voordelen van deelauto’s en andere manieren om de autokosten te verlagen zullen in dit artikel besproken worden.

Lagere autokosten
Door gebruik te maken van een deelauto wordt de auto efficiënter ingezet. Nu gebeurt het vaak dat een auto enkel van en naar het werk wordt gebruikt. De rest van de dag staat de auto stil. Dit terwijl een andere collega’s juist overdag een auto huurt omdat hij deze nodig heeft om bijvoorbeeld naar een afspraak te gaan. Door beide medewerkers dezelfde auto te laten gebruiken kan bespaard worden op diverse autokosten. Torenhoge belastingbetalingen hoeft zijn verleden tijd. En een autoverzekering afsluiten hoeft niet meer voor verschillende auto’s.

Elektrische leaseauto’s
Het delen van een auto kan nog meer opleveren als gebruik wordt gemaakt van een elektrische auto. Vaak zijn er fiscale voordelen verbonden aan deze auto en zijn de brandstofkosten (elektriciteit) lager dan de traditionele brandstoffen (benzine en diesel). Daarnaast geef je als werkgever een signaal af aan de buitenwereld dat jouw bedrijf het beschermen van het milieu erg belangrijk vindt.

Oudere leaseauto’s
Vaak zijn leaseauto’s van een aantal jaar oud op de traditionele manier lastig in te zetten. Inleveren van deze auto’s voordat het contract is afgelopen levert (veel) bijkomende kosten op. Echter zijn deze auto’s ideaal om als deelauto’s te gebruiken. Door het inzetten van deze auto’s voor je eigen bedrijf of ook voor bedrijven in je omgeving voorkom je deze bijkomende kosten.

Kleinere deelauto’s
Niet alleen het verminderen van het aantal leaseauto’s levert een besparing op. Ook een kleiner formaat auto kan de kosten van je wagenpark (enorm) verlagen. Vaak worden grote leaseauto’s gekozen om er ook mee op vakantie te kunnen. De prijzen van deze auto’s zijn hoger en vaak rijden deze auto’s ook minder zuinig. Door te kiezen voor kleinere en zuinigere auto’s verlaag je de kosten. Daarnaast is het vaak mogelijk om een grotere auto te huren als je bijvoorbeeld op vakantie wilt.

Flexibele capaciteit
Het autogebruik bij jouw bedrijf zal niet altijd gelijk zijn. Je kunt er dan voor kiezen om één of meerdere auto’s extra te leasen of gebruik te maken van een flexibele constructie waarbij je extra auto’s kunt leasen op drukke momenten. Ook dit verlaagt dus je totale autokosten.

Goedemiddag secretaresses,

Vakantiegeld ontvangen? De kans bestaat dat je geld misloopt. 1 Op de 5 loonstrookjes kloppen namelijk niet. Wil je graag zekerheid?

Elk jaar veranderen er financiële regels. Dit jaar veranderen onder meer de belastingpercentages, de fiscale bijtellingen en de vakantiedagenopbouw. Ook je leeftijd heeft invloed op je nettoloon. Vaak worden deze wijzigingen niet secuur doorgevoerd op het loonstrookje.

Jaarlijks veranderen er financiele regels. Dit jaar zijn het onder andere de fiscale bijtelling, de vakantiedagenopbouw en het belastingpercentage.  Ook je leeftijd heeft invloed op je nettoloon. Vaak worden deze wijzigingen niet secuur doorgevoerd op het loonstrookje. Dus als er een fout zit in je loonstrook, zit er ook een fout in je vakantiegeld. De afgelopen maanden hebben zij duizenden loonstrookjes geanalyseerd. Daaruit bleek dat er veel loonstrookjes inderdaad niet klopte.

Lees meer over fouten bij het uitbetalen van vakantiegelden check jouw eigen loonstrook op www.kloptmijnloon.nl

Het is natuurlijk erg vervelend als u ontslagen wordt en op zoek moet naar ander werk. Wanneer u het ontslag helemaal niet aan hebt zien komen is het natuurlijk nog eens extra vervelend. U zit niet alleen ineens thuis maar de inkomsten zijn ook drastisch verminderd. Om u in deze vervelende situatie te ondersteunen en de tijd van uw oude naar een nieuwe baan te overbruggen heeft de Nederlandse overheid ervoor gekozen om een ontslagvergoeding tot stand te laten komen. Deze vergoeding dekt een deel van de overbruggende periode. Lees hieronder de wijzigingen omtrent de ontslagvergoeding voor 2016.

Transitievergoeding voor werknemers die 2 jaar of langer in loondienst zijn
Werknemers die 2 jaar of langer in loondienst zijn bij één bedrijf hebben recht op de transitievergoeding. Op het moment dat de werknemer het bedrijf moet verlaten dient deze vergoeding uitbetaald te worden. Deze vergoeding kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor bijscholing of andere doeleinden om de kans op een baan te vergroten. Daarnaast is deze vergoeding bedoelt om de financiële impact van het ontslag te verkleinen.

Uitzondering op de regel: Wanneer er een dringende reden is voor ontslag hoeft het bedrijf deze vergoeding niet te betalen. 

De looptijd van de WW-uitkering wordt ingekort
De WW-uitkering zal vanaf heden ingekort worden naar maximaal 24 maanden (2 jaar). Voorheen werd deze vergoeding maximaal 36 maanden (3 jaar) uitgekeerd.

Arbeidsongeschiktheid of bedrijfseconomisch ontslag
Uw ontslagprocedure zal via het UWV lopen als er sprake is van arbeidsongeschiktheid of een bedrijfseconomisch ontslag. Het UWV is ook verantwoordelijk voor de WW-uitkering.

Ontslag op basis van persoonlijke gronden
Is er sprake van ontslag op basis van persoonlijke gronden? Dan dient uw ontslag te lopen via de kantonrechter. Dit is ook het geval wanneer er sprake is van verstoorde arbeidsverhouding.

Bron: Ontslagvergoeding 2016

Op kantoren wordt de man als gemiddelde genomen. De airco’s op kantoren wordt namelijk ingesteld op het lichaam van de man. Hierdoor is het op het kantoor vaak kouder dan de vrouw lief is.

Bij het instellen van de airco wordt de man als gemiddelde genomen, terwijl de warmte productie van een vrouw gemiddeld wel 20-35% lager is dan die van de man. Hierdoor hebben vrouwen het vaak kouder dan mannen.

Door de airco in te stellen op de stofwisseling van de vrouw is de werkomgeving voor de vrouw niet alleen aangenamer, maar wordt er ook nog flink wat energie bespaard, doordat de airco enkele graden hoger ingesteld kan worden. Vooral bij grote bedrijven met veel werknemers zal het energieverbruik flink afnemen.

Lekker even ontspannen van het werk tijdens een welverdiende vakantie, heerlijk! Maar een week voor vertrek trekt jouw werkgever jouw vakantie in. Mag dat wel? Speciaal voor jullie hebben wij de antwoorden op de 7 meest gestelde vragen uitgezocht.

Kunnen mijn vakantiedagen vervallen en zo ja na welke periode?
Ja, vakantiedagen kunnen helaas vervallen. Sinds 2012 dienen vakantiedagen binnen 6 maanden opgemaakt te worden.

Mag ik al mijn vakantiedagen in een keer opnemen?
Nee, in de meeste gevallen mag je niet al je vakantiedagen in een keer opnemen. Daar staat tegenover dat je wel een keer twee weken aan een gesloten of twee losse weken op mag nemen. Wel gaat alles natuurlijk in overleg met de werkgever.

Mijn werkgever trekt mijn vakantie last-minute in, mag dat?
Helaas mag een werkgever (mits hij/zij) een goede reden heeft, jouw vakantie intrekken. Hierbij gaat het om bedrijfseconomische redenen en bijvoorbeeld ziekte van collega’s. Wel moet de werkgever de kosten vergoeden.

Mag mijn vakantieaanvraag geweigerd worden?
Ja, ook dat mag. De werkgever dient dan binnen 2 weken na de aanvraag schriftelijk zijn reden aan jou te melden. Doet hij/zij dit niet, dan mag u gewoon op vakantie gaan.

Ik ben ziek geworden op vakantie. Tellen deze dagen dan als vakantiedagen?
Nee, ziektedagen tijdens de vakantie gelden dan als ziekteverlof. Echter kan de werkgever deze regels contractueel anders vast laten leggen. Wat moet u doen als u ziek bent tijdens uw vakantie?

  • Breng uw werkgever op de hoogte
  • Regels een doktersverklaring

Kan ik al mijn vakantiedagen uit laten betalen?
Deels. De vakantiedagen die vallen onder het wettelijk minimum kunnen niet uitbetaald worden. Alle vakantiedagen die buiten het wettelijk minimum vallen, kunnen uitbetaald worden als de werknemer dit wenst.

Mag een werkgever vrije dagen aanwijzen?
Een werkgever mag dit doen als dit in het contract aangegeven is. Het gaat hierbij meestal om de dag na Hemelvaart. Dagen die niet contractueel vastgesteld zijn, mogen niet aangewezen worden door de werkgever.

Op hoeveel vakantiedagen heb ik recht?
Een werknemer heeft recht op 4x het aantal dagen dat hij/zij per week werkt. Dus een werknemer die 4 dagen per week werk, heeft recht op minimaal 16 vakantiedagen.

Bronnen: Das.nl & MKB Servicedesk