Thema

Arbeidsverband

Thema

Of je nu net je studie hebt afgerond en aan een baan begint, of al jaren op kantoor werkt, een negen-tot-vijf sleur ligt altijd op de loer. Beginnen jouw dagelijkse taken een routine te worden en dagen deze jou misschien niet meer uit? Wellicht wordt het dan tijd voor een babbeltje met je leidinggevende, want niemand wordt vrolijk van een werksleur.

Het komt helaas geregeld voor dat men met een onbevredigd gevoel van werk naar huis gaat. Dit kan komen omdat jij bijvoorbeeld al erg lang een bepaalde functie bekleed, maar ook omdat je bijvoorbeeld te weinig afwisseling in je werkzaamheden hebt. Er kunnen tal van redenen zijn waarom jij in een werksleur belandt. Feit is wel dat men tegenwoordig tot zijn 67e door moet werken. Een langdurige werksleur in deze periode kan erg vervelend zijn.

Bevind jij je in een werksleur en kan je wel wat afwisseling gebruiken? Wellicht zijn onderstaande tips dan wat voor jou.

Praat met je leidinggevende

De belangrijkste tip en tevens vaak de eerste stap, is om met je leidinggevende te gaan praten. Breng hem/haar op de hoogte van jouw werksleur. Een goede leidinggevende kijkt samen met jou naar een oplossing. Denk bijvoorbeeld aan een uitbreiding van je takenpakket. Wellicht heeft jouw leidinggevende wel nieuwe uitdagende taken voor jou.

Daag jezelf uit en stel doelen

Probeer tevens niet de schuld altijd bij iemand anders te leggen, maar ga ook eens bij jezelf na wat je beter zou kunnen doen. Stel jezelf bijvoorbeeld concrete doelen en daag jezelf uit. Probeer de kwaliteit van je werk omhoog te tillen en daag jezelf uit om meer gedaan te krijgen in een bepaald tijdsbestek. Het halen van bepaalde doelen zal je een beter gevoel over jezelf geven.

Werk aan de werksfeer

Hoe is jouw band met je collega’s? Een goede werksfeer zorgt er namelijk voor dat je met meer plezier naar je werk gaat. Deze werksfeer wordt vaak voor een groot gedeelte bepaald door je collega’s. Het investeren in de banden met je collega’s kan daarom helpen om met meer plezier naar je werk te gaan.

Denk eens aan een stagiair(e)

Lijkt het jou tof om jouw kennis over te dragen op een ander? Denk dan eens aan stagebegeleiding! Een stagiair(e) geeft niet alleen een frisse nieuwe kijk op het bedrijf, maar geeft jou ook een uitdagend werkpakket. Een stagiair(e) zorgt voor wat afwisseling in jouw dagelijkse werkzaamheden en kan jou veel voldoening brengen. Het plaatsen van een vacature voor een stagiair(e) kun je doen op websites als bijvoorbeeld www.stagemotor.nl.

Jij bepaalt zelf of je werk uitdagend genoeg is, of niet. Bovenstaande tips zijn daarom geen garantie voor succes, maar ze zijn zeker het proberen waard!

Hoe zat het ook alweer?

Het klinkt als een reclametekst voor de holding van twee grote Franse automerken, maar dat is het niet. PSA staat voor psychosociale arbeidsbelasting. Sinds er in 2007 een nadere invulling van het begrip “welzijn” in de arbowet is ingevoerd, wordt psychosociale arbeidsbelasting (PSA) gedefinieerd als onder meer discriminatie; seksuele intimidatie; agressie; werkdruk en pesten op de wekvloer. Als onderdeel van de zorgplicht stelt de arbowet dat de werkgever er alles aan moet doen om de PSA tot het uiterste minimum te beperken, liefst zelfs tot 0 te reduceren. Omdat de PSA een steeds belangrijkere rol speelt in de Risico Inventarisaties en Evaluaties (RI&E), hebben partijen binnen bedrijven steeds meer de plicht om aan deze “zachte” kant van de arbeidsomstandigheden (arbo) aandacht te besteden en maatregelen te nemen.

Onderzoek minister SZW

Nieuw is dit alles niet. Maar omdat de afgelopen week in het teken stond van de PSA is de belangstelling momenteel groot. Toeval of niet, maar in deze week ging de Tweede Kamer definitief akkoord met een zestal wijzigingen van de arbowet die per 1 januari 2017 van  kracht gaan worden. Een aantal wijzigingen hebben een rechtstreekse relatie met de PSA. Niet rechtstreeks gerelateerd, maar wel van belang is de verplichting voor bedrijven en instellingen om per 1 juli dit jaar een klokkenluidersregeling te hebben. En alsof dit nog niet alles was, kondigde minister Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, SZW) gisteren aan een nader onderzoek te willen instellen naar de aard van het pesten op de werkvloer. Opvallend was het doel dat de minister hiermee wil beogen: Kijken hoe het management beter uitgerust kan worden om pesten op de werkvloer tegen te gaan. Een nobel streven?

Wat kan er aan gedaan worden?

Op het eerste gezicht is dit inderdaad een nobel streven van de minister. Wie kan daar immers tegen zijn? Maar misschien is het ook verstandig te kijken naar wat er is en wat er ontbreekt. Een samenvatting:

 • Als het gaat om het in kaart brengen van de PSA is er al vanaf 2007 een belangrijke rol weggelegd voor de medezeggenschap; het begrip welzijn werd strakker in PSA omschreven en maakte onderdeel uit van de RI&E’s. Als regeling op het gebied van arbeidsomstandigheden waren en zijn RI&E’s onderworpen aan het instemmingsrecht volgens de Wet op de Ondernemingsraden (WOR, artikel 27). Artikel 28, lid 2 WOR definieert zelfs het begrip PSA en stelt dat de medezeggenschap bovendien het toezicht heeft op de naleving van afspraken die op het gebied van de PSA gemaakt zijn. Zijn ze er niet, dan heeft de medezeggenschap de “bevorderende taak” ervoor te zorgen dat die afspraken gemaakt en verankerd worden.
 • Per 1 juli 2016 moeten bedrijven en instellingen gaan werken aan een klokkenluidersregeling. In de WOR is hiertoe artikel 27, lid 1m toegevoegd. Achtergrond van deze verplichting vormen de verschillende klokkenluiders die, terecht, misstanden aangekaart hebben maar die hiervan nadelige gevolgen hebben ondervonden. In het geval van de NZa heeft het een klokkenluider zelfs ertoe gebracht de hand aan zichzelf te slaan. Kern van de Wet op het Huis van de Klokkenluiders (de wet waaruit de verplichting tot het invoeren van regelingen is voortgekomen) is dat de medewerkers er wel eerst  alles aan gedaan moeten hebben om intern misstanden aan te kaarten. En hier zit een manco in de wetgeving. Het is namelijk nogal wat als je dat als medewerker doet. De mogelijkheid om het bij een vertrouwenspersoon aan te kaarten zou hier een grote dienst kunnen bewijzen. Probleem is echter dat de positie van de vertrouwenspersoon niet wettelijk is geregeld. Deze zou ook een belangrijke rol kunnen spelen in de meldingen met betrekking tot het pesten op de werkvloer.

 

Vertrouwenspersoon

Als iets de PSA en het melden van misstanden beter in de hand kan houden, zou dat de wettelijke verplichting moeten zijn om de vertrouwenspersoon in een organisatie of instelling te verankeren. Juist dat ontbreekt volledig en dat is een gemiste kans. Eén van de komende wijzigingen in de arbowet is het instemmingsrecht voor de medezeggenschap voor de benoeming en de bepaling van de plaats in de organisatie van de preventiemedewerker. Het zou de moeite waard zijn om op vergelijkbare wijze de positie van de vertrouwenspersoon wettelijk te verankeren. Of daarmee de PSA van tafel is geveegd, valt te betwijfelen. Maar dat hiermee de grip op dit probleem wordt versterkt is een ding dat zeker is.

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws omtrent Medezeggenschap of een Ondernemingsraad training volgen? Neem dan contact op met Merlijn Groep.

Drs. Her Grimbergen

Trainer, coach en adviseur medezeggenschap
Zakenpartner Merlijn Groep
Amsterdam/ ‘s-Hertogenbosch, 12 december 2016

De functie van secretaresse heeft een wat oubollig en suf imago. De tijd dat secretaresses echter vaak oudere dames waren die zich voornamelijk bezig houden met koffie halen voor de baas en verder vooral veel glimlachten zijn voorbij. De moderne invulling van de functie van secretaresse is veelzijdig en zeker iets om trots op te zijn. Benieuwd? Hier tien redenen waarom het leuk is om secretaresse te zijn.

Afwisselende functie

Het bijhouden van de correspondentie. Vergaderingen organiseren, deze voorbereiden, bijwonen en notuleren en vervolgens uitwerken en de vervolgacties uitzetten. Need to say more? Het ontvangen van klanten, afhandelen van telefonische vragen, nieuwe medewerkers zoeken en begeleiden, evenementen organiseren, jaarverslagen schrijven, budgetten controleren, projectmanagement. Eventueel ook agendabeheer, al doet een zichzelf respecterende baas dat tegenwoordig ook wel zelf. Geen dag hetzelfde dus.

Mensenwerk

Secretarieel werk lijkt soms voornamelijk administratief. Maar bedenk wel dat je bij het ontvangen van klanten representatief, vriendelijk en professioneel moet zijn. Je bent echt het visitekaartje van de organisatie. Daarnaast staan bazen of managers vaak onder grote druk en ben jij er om zijn werk te verlichten. Tact en weten waarmee je iemand wel of niet moet lastig vallen is dus belangrijk.

Niet gebonden aan een branche of sector

Als secretaresse kun je inhoud van de functie koppelen aan een organisatie in een branche die je interesseert. Of het nu om een ziekenhuis, reclamebureau, bank of makelaarskantoor is, je kunt zo bij veel verschillende organisaties aan de slag. Dat ze ook altijd nodig zijn, blijkt wel uit het feit dat er zelfs tijdens de crises bijvoorbeeld veel receptioniste vacatures waren.

Niet alleen taken uitvoeren, maar ook meedenken

Als secretaresse zit je zeker niet de hele dag maar opdrachten van je baas uit te voeren. Vaak vorm je ook een klankbord voor hem of haar en ondersteun je hen zelfs bij het nemen van beslissingen.

Contact met mensen binnen en buiten de organisatie

Een uitvoerende functie houdt vaak in dat iemand alleen met mensen binnen de organisatie contact heeft. Bij een secretaresse is dat juist helemaal niet het geval. Doordat jij verantwoordelijk bent voor het eerste telefonische contact kom je zo al met veel mensen buiten de organisatie in contact. Omdat het vaak nodig zal zijn telefoon door te verbinden naar collega’s, is het juist ook belangrijk om iedereen binnen te organisatie te kennen.

Goede carrièremogelijkheden

Dacht jij dat het niet mogelijk is om door te groeien en carrière te maken als secretaresse? Fout! Binnen de functie kun je vaak opklimmen en bijvoorbeeld assistent van een topmanager of de directie worden. Ook is het mogelijk binnen de organisatie op een andere afdeling zoals marketing, HR of communicatie aan de slag te gaan. Een moderne secretaresse houdt zich vaak bezig met diverse projecten waardoor andere afdelingen en de werkzaamheden daar al bekend zijn, wat de overstap vergemakkelijkt.

Sleutelrol in de organisatie

Een secretaresse vormt echt de spil binnen een organisatie. Je weet wat er speelt op diverse niveaus binnen de organisatie en op verschillende afdelingen, zeker als je ook wordt ingezet bij projecten.

Zelfstandig werken

Omdat je ook niet ieder telefoontje naar je baas kunt doorverbinden, is het belangrijk dat je weet wat er speelt zodat je zelf vragen kunt beantwoorden.

Goede beloning

Secretaresse word je niet zomaar, tegenwoordig is meestal minimaal een MBO-opleiding 3 vereist. Voor een directiesecretaresse is dit zelfs een MBO-opleiding 4, en moet je minimaal drie talen spreken. Opleiding en ervaring worden beloond. Voor de functie directiesecretaresse geldt een startsalaris van €1.800 bruto, maar naarmate er meer jaren werkervaring zijn opgedaan kan dit oplopen tot € 4.000 per maand.

Uitgebreide bijscholingsmogelijkheden

Door de veelzijdige functie is het nodig uiteenlopende competenties te hebben, en hier ook voor te worden bijgeschoold. Denk maar eens aan algemene typ- en computervaardigheden, notuleren, projectmanagement, timemanagement en afhankelijk van de invulling van de functie ook wel HR of bijvoorbeeld marketing- en communicatie.

Je ziet het: een functie waarin dienstbaarheid centraal staat, maar die erg veelzijdig is!

Wat weten we nu eigenlijk over buitengewoon verlof? De meesten van ons zullen er al wel het een en ander van gehoord hebben, toch gaan we het even helemaal doornemen. Bij buitengewoon verlof hebben we het onder andere over verlof voor een verhuizing, huwelijk of een begrafenis. Toch is bijzonder verlof niet wettelijk geregeld. Wanneer een werknemer recht heeft op buitengewoon verlof staat in uw contract, cao of arbeidsovereenkomst.

Noodsituaties
Bij een noodsituatie is een werkgever verplicht om jou verlof te geven. De werknemer heeft recht op calamiteiten- of kort verzuimverlof als er iets belangrijks aan de hand is. Een acute ziekenhuisopname van een familielid, een sterfgeval, een bevalling of bijvoorbeeld de waterleidingen die bij jou thuis geknapt zijn.

Bijzonder/buitengewoon verlof
Voor andere ‘belangrijk momenten’ dan bij de noodsituatie genoemde voorvallen genoemd, is er vaak een regeling binnen het bedrijf voor buitengewoon verlof. Het buitengewone verlof is iets extra’s buiten de wettelijke regels. Het bedrijf zelf bepaald welke verlofredenen er binnen het buitengewoon verlof opgenomen worden. Veel voorkomende buitengewone verlofredenen zijn:

 • Overlijden van echtgenoot/partner of kind: hiervoor krijg je in de meeste gevallen de dag van overlijden t/m de dagen van de begrafenis vrij
 • Overlijden van (schoon)ouders, kleinkind, broers/zussen, zwager/schoonzus: hiervoor krijg je meestal de dag van overlijden en de dag van de begrafenis vrij
 • Overlijden andere familieleden dan bovengenoemd: hiervoor krijg je de dag van de begrafenis vrij.
 • Ondertrouw van de werknemer zelf: hiervoor krijg je 1 dag vrij
 • Voor je eigen huwelijk krijg je 2 dagen vrij
 • Voor het huwelijk van jouw broer, zus, ouder of kind krijg je 1 dag vrij
 • Ook voor viering van een 25 of 40 jarig huwelijk krijg je vaak 1 dag vrij
 • Verhuizing, hiervoor staan maximaal 2 dagen per jaar
 • Afleggen examen dat noodzakelijk is voor het werk dat je uitvoert

Aanvragen bijzonder verlof
Over het aanvragen van bijzonder verlof is wettelijk ook niets vastgesteld. Intern zijn hier vaak wel afspraken over. Als bedrijf is het belangrijk om de regels over het aanvragen van bijzonder verlof duidelijk vast te leggen. Als werknemer is het belangrijk om deze dagen zo vroeg mogelijk aan te geven. Zorg ervoor dat je een schriftelijke bevestiging ontvangt van de bijzondere verlofdag die je opneemt. Mocht er een noodgeval plaatsvinden en is het niet mogelijk om het op dat moment aan uw baas door te geven? Geen paniek, dit mag geen reden van ontslag zijn. Probeer het wel zo snel mogelijk door te geven.

Komt er binnenkort weer een nieuwe functie vrij binnen jullie organisatie? Dan moeten er de nodige stappen ondernomen worden om deze functie op te vullen. Sommige bedrijven regelen dit zelf, andere bedrijven huren hier een extern bureau voor in of weer andere bedrijven hebben hier geen richtlijnen voor. Hoe dan ook is het een belangrijke taak om de juiste persoon voor de functie te vinden.

Veel bedrijven zoeken voor het opvullen van de functie een werving- en selectiebureau. Met het grote aanbod van werving- en selectiebureaus kan het soms moeilijk lijken om de juiste keuze te maken voor een passend bureau. Je wil natuurlijk een bureau dat precies begrijpt wat voor persoon jij nodig hebt en tegelijkertijd ook een goede samenwerking. Als je online gaat zoeken zien de websites van de verschillende bureaus er vaak perfect uit. Om jullie te helpen om de juiste keuze voor een werving- en selectiebureau te maken heb ik een aantal punten onder elkaar gezet waar je rekening mee moet houden.

1. Gespecialiseerd bureau
Kies je voor een bureau dat allround is of voor een bureau dat gespecialiseerd is het jullie branche of vakgebied. Een allround bureau kan iedere vacature invullen. Van secretaresse tot directeur, van ict tot aan interieurverzorger. Het voordeel van een gespecialiseerd bureau is dat zij op de hoogte zijn van alles wat er in uw branche speelt. Zij kennen de branche, weten welke functies er zijn en kunnen daardoor beter inschatten wat voor persoon er binnen jullie profiel en bedrijfscultuur past. Ook is een gespecialiseerd bureau bekend met salarissen binnen jullie vakgebied en kennen zij vaak al veel mensen die op zoek zijn naar een baan in jullie branche. De kans dat een functie sneller gevuld is met een gespecialiseerd bureau is vele malen groter.

2. Maak kennis met de recruiter
Zodra u een aantal w&s bureaus geselecteerd hebt is het slim om een gesprek aan te gaan met enkele bureaus. Maar let wel op, vaak stuurt een w&s bureau degene die de leiding heeft of de baas langs voor een kennismakingsgesprek. Zij hebben vaak veel ervaring en weten precies wat klanten willen horen. Maar is de persoon waarmee u het kennismakingsgesprek hebt ook persoon die alles voor jullie gaat regelen? Vaak niet, de baas/leidinggevende draagt de vacature vaak over aan een recruiter met minder ervaring. Dit kan natuurlijk positief uitvallen, maar dat hoeft niet. Stel daarom als voorwaarde dat degene waarmee jij het kennismakingsgesprek mee gehad heeft ook degene gaat worden die jullie werving- en selectieproces gaat uitvoeren.

3. Verloop proces
Ieder bureau heeft zo zijn eigen manieren van sollicitanten werven en selecteren. Tijdens de voorgesprekken is het belangrijk om aan te geven hoe jij dit graag wil. Het zal je namelijk verbazen, maar veel bureaus stellen alleen telefonisch vragen aan een sollicitant. Eis dat de recruiter de sollicitanten face-to-face gesproken heeft. En hoe gaat het w&s bureau om met de kwaliteit en wat is het niveau van de recruiter? Vraag naar welke competenties zij op zoek gaan en of er een gedragstest plaatsvinden. Krijgen de sollicitanten een case die ze moeten oplossing of vind er een rollenspel plaats? Worden de referenties van een sollicitant gecheckt? Kortom, hoe ziet de selectieprocedure eruit? Vergeet niet dat jij degene bent die de opdracht uitzet naar een w&s bureau. Als jij bepaalde wensen hebt mag jij het w&s bureau best verplichten jouw wensen uit te voeren.

De FNV is blij dat het kabinet heeft besloten om de Wet DBA overeind te houden en door te gaan met het aanpakken van schijnzelfstandigheid. De grootste vakbond heeft er begrip voor dat in de handhaving op een aantal plekken pas op de plaats wordt gemaakt.

Maar waar duidelijk sprake is van werknemerschap geldt het uitstel niet. Daar blijft de wet volop van kracht als instrument tegen schijnzelfstandigheid, zegt Mariette Patijn, coördinator arbeidsvoorwaarden van de FNV. `Tot nu toe kreeg iedereen die erom vroeg een VAR, en dan was hij of zij zelfstandige. Daar werd op grote schaal misbruik van gemaakt door opdrachtgevers. Die huurden mensen in zogenaamd als zelfstandige, terwijl het gewoon om werknemers gaat. Het belang van de wet DBA is dat we dat soort misbruik bestrijden. Want het is niet normaal dat werkgevers in de post en de slachterijen werknemers inhuren als zzpers. Deze race naar beneden moeten we stoppen!’